Prihvaćanje uvjeta

Prije kupovine bilo kojih Safer Networking Ltd proizvoda morate prihvatiti sljedeće uvjete. Molimo da ih pročitate prije negoli preuzmete sa web stranice ili kupite bilo koje Safer-Networking Ltd. proizvode.

Obavijest vezana za isporučeni softver

Bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje je vlasništvo Safer-Networking Ltd. Korištenje softvera je licencirano kroz termine u licenci za krajnjeg korisnika (EULA) koja prati ili je uključena u softver. Bilo koja reprodukcija ili redistribucija Safer-Networking Ltd.-ovog softvera koja nije u skladu sa licencom je zakonom zabranjena i može rezultirati prekršajnom i kaznenom odgovornošću. Prekršitelji će biti kažnjeni punom silom zakona.

Bespovratnost isporučenog softvera

Proizvod kojeg se preuzme je bespovratan.

Besplatni softver je dostupan za isprobavanje korisnicima prije kupovine. Ako još niste isprobali našu besplatnu testnu verziju prije kupovine i skinuli je s naše stranice, molimo vas da to učinite prije naručivanja kako biste osigurali prikladnost softvera vašim potrebama.

Klijentima se preporuča iskorištavanje probnog perioda u potpunosti kako bi bili sigurni da softver odgovara njihovim potrebama. Tokom probnog perioda tehnička podrška je dostupna putem slanja elektroničke pošte na adresu navedenoj na našoj stranici za podršku.

Radi očuvanja vaše privatnosti ne pratimo broj instalacija, deinstalacija, uklanjanja ili brisanja softvera na osobnim računalima klijenata i stoga ne dajemo povrat novca za preuzete proizvode, s obzirom da ne možemo spriječiti njihovo kontinuirano korištenje nakon povrata novca. Ne priznajemo otkazivanje online narudžbi koje su već programirane za pristup preuzimanju, niti ćemo prihvatiti žalbe o neprimljenim linkovima za preuzimanje koji su poslani nakon narudžbe. Ova pravila se primjenjuju na sve klijente bez iznimke.

Prijevara putem online transakcija, prijava prijevare putem online transakcija, kartična prijevara i lažni zahtjevi.

Cijene prikazane na web stranici su maloprodajne cijene. Bilo kakvi pokušaji promjene svote plaćanja predstavljaju prijevaru i biti će prijavljeni našem pravnom odjelu. Safer Networking Ltd. će obavijestiti trgovačkog posrednika o bilo kakvim pokušajima prijevare.

Naš tehnički i pravni odjel će istražiti sve zahtjeve za storniranjem naplate. Svi lažni pokušaji prijave kartične prijevare će biti prijavljeni kartičnim službama. Takva prijava može rezultirati gubitkom prava na kartično poslovanje, negativno se odraziti na vaš kreditni rejting i rezultirati potencijalnim krivičnim prijavama.

Dostava proizvoda

Nakon plasiranja formalne narudžbe, primiti ćete naš e-mail (obično unutar par minuta) ponudu sa Vašim podacima, naručenoj usluzi i količini. Klijent je odgovoran za davanje ispravne/funkcionalne email adrese. Ako imate neispravnu email adresu u narudžbenici zbog greške u tipkanju, kontaktirajte nas putem e-mail adrese navedene na stranici za podršku (može uzrokovati dodatne troškove). Isporuka se vrši mailom, nakon vidljive uplate na transakcijski račun Agram solutions j.d.o.o. Mail sadrži poveznicu (link) za preuzimanje programa koji sadrži podatke koje ste unijeli pri narudžbi i spreman je za upotrebu. Program nije potrebno dodatno aktivirati. Ukoliko ne dobijete potvrdu narudžbe, kontaktirajte naš prodajni tim.

Korištenje softvera

Kopiranje ili reprodukcija softvera ili njegova redistribucija je izričito zabranjena osim kada je dozvoljena sa uvjetima iz EULA (End User License Agreement).

Izjava o odricanju od odgovornosti

Informacija na ovoj web stranici je dana bez ikakve garancije, eksplicitne ili implicitne, ukljućujući i prikladnost za određenu svrhu. Safer Networking Ltd. i Agram solutions j.d.o.o. ne daju nikakvu garanciju o točnosti ili potpunosti informacije.

Safer-Networking Ltd. i Agram solutions j.d.o.o. ni u kojem slučaju neće  biti odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak profita ili podataka ili bilo kakvu indirektnu štetu čak i u slučajevima kada su Safer-Networking Ltd. i Agram solutions j.d.o.o. informirani o takvoj mogućnosti. Softver je pod garancijom samo pod terminima EULA (End User License Agreement)

Kontaktiranje tvrtke

Možete kontaktirati Safer-Networking Ltd. za potporu slanjem e-maila na adresu na njihovoj web stranici.

Sva prava pridržana

Safer Networking Ltd. i Agram solutions j.d.o.o. zadržavaju pravo na modifikaciju uvjeta korištenja i drugih pravila svojevoljno ili protiv bilo kojeg klijenta za kojeg vjeruje da zloupotrebljava uvjete korištenja i druga pravila. Bilo kakve promjene ili revizije će biti obvezujuće i efektivne odmah nakon objave promijenjenih uvjeta korištenja i pravila na našim web stranicama. Klijent se obvezuje ostati informiran o trenutnim uvjetima korištenja putem službenih web stranica .